saowa-l-o-v-e

ลองดูกัน...ทำได้ป่าว

ลองดูกัน...ทำได้ป่าว

ลองดู..ดิ

วันอังคาร, มกราคม 22, 2551

การจัดนิทรรศการ

Plaaning
1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
3. การตั้งวัตถุประสงค์
4. การกำหนดสถานที่
5. การกำหนดเวลา
6. การตั้งงบประมาณ
7. การออกแบบนิทรรศการ
8. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
9. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
10. การประชาสัมพันธ์
หลักการจัดนิทรรศการ
What?
Why?
Where?
When?
Who?
How?
1. ความเป็นเอกภาพ
2. ความสมดุล

3. ความเด่น

2 ความคิดเห็น:

yawaiam กล่าวว่า...

อ่านแล้วได้แนวทางในการจัดนิทรรศการ
สามารถนำหัวข้อเหล่านี้ไปใช้ในการเตรียมจัดนิทรรศการได้เป้นอย่างดี

yawaiam กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ ที่ไปเยี่ยมเยียนที่บล็อก
ถ้ามีภาพวิวทิวทัศน์งาม ๆ จะมาลงให้ชมใหม่